Městská knihovna Písek – Centrum celoživotního vzdělávání

Výkon technického dozoru investora na akci „Městská knihovna Písek – Centrum celoživotního vzdělávání“ v období od května 2017 do prosince 2018 (odstranění vad a nedodělků a legislativní dokončení do března 2019).

Celkové investiční náklady akce činily 135 000 000,- Kč bez DPH.

Stavba byla dne 11. 3. 2019 pod č.j. výst/481347530/1/2018/Koš–10/KŘ/KolR zkolaudována; kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 12. 3. 2019.

Objekt je od 19. 11. 1990 památkově chráněn. Je veden v národním památkovém katalogu pod katalogovým číslem 1000162829, památková ochrana: KP, PZ(OP), číslo ÚSKP: 49778/3-6156

Budova je cenným příkladem klasicistní občanské vybavenosti z poloviny 19. století; má hodnotné částečně dochované interiéry a monumentální klasicistní průčelí s rizality, s atikovými štítky a s bohatou štukovou ornamentální výzdobou.

Restaurátorské práce byly prováděny pod odborným dohledem zástupců Odboru péče o památky Města Písek a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace