Zjednodušené podlimitní řízení

Dodávka ultrazvukového diagnostického přístroje pro kardiologická vyšetření

včetně sektorové sondy

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového nepoužitého lehce obsluhovatelného ultrazvukového diagnostického přístroje pro kardiologická vyšetření včetně sektorové sondy snadno přizpůsobitelného pro různé druhy vyšetření.

Nabídková a smluvní cena nejvhodnějšího uchazeče činí 1 232 500,- Kč bez DPH

Podiimitní řízení bylo administrováno v období říjen až listopad 2020.

Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem

 

 

 

Dodávka kombinovaného intrakorporálního Litotríptoru

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového kombinovaného intrakorporálního litotriptoru s vysokofrekvenční ultrazvukovou dezintegrací konkrementu v kombinaci s rázovou pulzní technologií ke generování nízkofrekvenčních rázů.

Nabídková a smluvní cena nejvhodnějšího uchazeče činí 800 000,- Kč bez DPH

Podlimitní řízení bylo administrováno v období říjen až listopad 2020.

Městská nemocnice, a.s Dvůr Králové nad Labem

 

 

„STAVBA 3. ODDĚLENÍ MŠ NECHANICE"

projekt je podporován a spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky
prostřednictvím 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu pod identifikačním
číslem 117D03G001388, identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010013

Předmětem této zakázky jsou stavební práce spojené s realizací novostavby přízemní budovy třetího oddělení mateřské školy umístěné na p. pare.375/10.

Nabídková a smluvní cena nejvhodnějšího účastníka 11 884 444,- Kč bez DPH.

Zadávací řízení bylo administrováno v březnu až červnu 2020.

Město Nechanice

 

 

 

„Dodávkový vůz třístranný sklápěč"

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového „dodávkového" vozu do 3,5 t s třístranným sklápěčem s pohonem obou náprav určeného k provozu po pozemních komunikacích i v terénu. Součástí dodávky je sada zimního obutí (kompletních kol na ocelových discích).

Předpokládané investiční náklady do 1 000 000,- Kč bez DPH.

Nabídková a smluvní cena nejvhodnějšího účastníka 929 900,- Kč bez DPH.

Zadávací řízení bylo administrováno v období květen - červenec 2020.

Investor:Město Pec pod Sněžkou

 

 

 

Výběr zhotovitele v zakázce „Vodovod Útušice, část Robčice"

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba vodovodu v části Robčice pro zásobování pitnou i požární vodou na základě požadavku obyvatel Robčic s ohledem na kritický stav vody i/ domovních zdrojích vody u některých částech obce. Stavba umožní propojit zbývající část Robčic s již dokončeným vodovodem Útušce, který řeší vodní zdroj, úpravnu vody, vodojem a zásobovací řady v Útušicích a částečně v Robčicích.

Projekt je podporován Ministerstvem zemědělství České republiky.

Předpokládaná hodnota zakázky činila 12 800 000,- Kč bez DPH.

Dosažená smluvní cena nejvhodnějšího účastníka je 9 839 900,- Kč bez DPH.

Zadávací řízení bylo administrováno v období listopad 2019 - leden 2020.

Investor: Útušice

 

 

 

Výstavba ateliérů s uměleckou kovovýrobou ve Velkých Popovicích - výběr zhotovitele

Objem prací 15,6 milionů Kč

Termín červen 2005 - září 2005                                                                        Investor: Zámečnictví Doležal

                                                                                Kontaktní osoba: Pavel Doležal

telefon: 602 154 828

 

 

Výstavba objektu OK služeb a hasičského záchranného sboru v Peci pod Sněžkou - výběr zhotovitele

Objem prací 13,5 milionů Kč

Termín srpen 2005 - září 2005                                                                   Investor: Město Pec pod Sněžkou

                                                                              Kontaktní osoba: Alan Tomášek

telefon: 731 153 253

viz reference TDI

 

 

Rekonstrukce školní budovy na byty v Lachově - Teplice nad Metují - výběr zhotovitele

Objem prací 7 milionů Kč

Termín srpen 2005 - září 2005                                                                   Investor: Město Teplice nad Metují

Kontaktní osoba: Milan Brandejs

telefon: 724 180 024

 

 

Dostavba sportovního areálu Tužme se v Broumově - výběr zhotovitele

Objem prací cca 12 milionů Kč

Termín červenec 2007 - září 2007                                                                                 Investor: Město Broumov

Kontaktní osoba: JUDr. Libuše Růčková

telefon: 491 504 111

 

 

Úpravy severní části Kostelního náměstí v Broumově - výběr zhotovitele

Objem prací 16 milionů Kč

Termín duben 2007 - červen 2007                                                                                 Investor: Město Broumov

Kontaktní osoba: JUDr. Libuše Růčková

telefon: 491 504 111

 

 

Vodovod a kanalizace Hoffmanovy boudy - Zlatá Vyhlídka v Janských Lázních - výběr zhotovitele

Objem prací 12 milionů Kč

Termín červenec 2007 - září 2007                                                           Investor: Vodovody a kanalizace Trutnov

Kontaktní osoba: Ing. Josef Moravec

telefon: 499 848 521

 

 

Technické vybavení - odkanalizování obcí Hamry, Studnice, Vortová - výběr manažera projektu

Objem prací do 5 milionů Kč

Termín srpen 2007 - září 2007                                           Investor: Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová

Kontaktní osoba: Marcela Sázavová

telefon: 469 319 213

 

 

Kanalizace a  ČOV Rokytnice v Orlických horách - výběr manažera projektu

Objem prací do 5 milionů Kč

Termín srpen 2007 - září 2007                                                                     Investor: Rokytnická voda, s.r.o.

                                                                Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Vídeňský

telefon: 494 530 417

 

 

Kanalizace a ČOV Rokytnice v Orlických horách - výběr manažera projektu

Objem prací do 5 milionů Kč

Termín srpen 2007 - září 2007                                                              Investor: Rokytnická voda, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Vídeňský

telefon: 494 530 417

 

 

Odkanalizování aglomerace Česká Skalice - výběr manažera projektu

Objem prací do 5 milionů Kč

Termín září 2007 - říjen 2007                                                                     Investor: Město Česká Skalice

Kontaktní osoba: Jaroslav Hitschfel

telefon: 491 490 024

 

 

Odkanalizování a ČOV centrální části obce Olešnice v Orlických horách - I. etapa - výběr manažera projektu

Objem prací do 5 milionů Kč

Termín říjen 2007 - listopad 2007                                                         Investor: Obec Olešnice v Orlických horách

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Skalická

telefon: 724 186 807

 

 

Obecní vodovod v Ratajích - výběr zhotovitele

Objem prací 17 milionů Kč

Termín říjen 2007 - listopad 2007                                                                                      Investor: Obec Rataje

Kontaktní osoba: Jaroslav Vošický

telefon: 312 312 432

 

 

Kanalizace Proseč 4. etapa - výběr manažera projektu

Objem prací do 5 milionů Kč

Termín říjen 2007 - listopad 2007                                                                                      Investor: Obec Proseč

Kontaktní osoba: Ing. Martin Novák

telefon: 469 321 327

 

 

Dostavba kanalizačního systému a ČOV ve Vamberku - výběr manažera projektu

Objem prací cca 2,5 milionů Kč

Termín prosinec 2007 - leden 2008                                                                         Investor: Město Vamberk Kontaktní osoba: Ing. Jiří Mazúch

telefon: 602 562 095

 

 

Modernizace ZŠ Rašínova, Nechanice č.p. 2 a 3 - I. fáze" - výběr zhotovitele

Objem prací cca 10.5 milionů Kč

Termín únor 2008 - duben 2008                                                                            Investor: Město Nechanice

Kontaktní osoba: Jiří Pechar

telefon: 498 773 812

 

 

Spojovací chodba a změny vstupu RDG Oblastní nemocnice Jičín - výběr zhotovitele

Objem prací cca 19 milionů Kč

Termín březen 2008 - duben 2008                                                       Investor: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Dana Kracíková

telefon: 493 582 111

 

 

Kanalizace Rosice, Synčany - výběr zhotovitele

Objem prací cca 18 milionů Kč

Termín duben 2008 - květen 2008                                                                               Investor: Obec Rosice

Kontaktní osoba: Luboš Netolický

telefon: 469 666 505

 

 

Rozšíření teplovodu a regenerace kotelen v Broumově - výběr zhotovitele

Objem prací cca 9 milionů Kč

Termín duben 2008 - červen 2008                                                                                           Investor: Město Broumov

Kontaktní osoba: JUDr. Libuše Růčková,

telefon: 491 504 111

 

 

Stěžery - Stěžírky - komunikace cyklotrasa -stavba SO 01 - výběr zhotovitele

Objem prací cca 14 milionů Kč

Termín říjen 2008 - prosinec 2008                                                                              Investor: Obec Stěžery

Kontaktní osoba: Svatopluk Kněžour

telefon: 495 453 221

 

 

Stezka pro cyklisty a pěší - Nechanice - Lubno - výběr zhotovitele

Objem prací cca 19,5 milionů Kč

Termín prosinec 2008 - únor 2009                                                                         Investor: Město Nechanice

Kontaktní osoba: Jiří Pechar

telefon: 498 773 812

 

 

Stavební úpravy č.p. 572 - bytový dům v Gerontocentru Hostinné - výběr zhotovitele

Objem prací 8 milionů Kč

Termín prosinec 2008 - leden 2009                            Investor: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Kontaktní osoba: MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar

telefon: 602 610 303

 

 

Splašková tlaková kanalizace v Brozanech - výběr zhotovitele

Objem prací cca 14 milionů Kč

Termín leden 2009 - duben 2009                                                                      Investor: Obec Staré Hradiště

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čepčář

telefon: 724 770 546

 

 

Kanalizace a kořenová čistírna odpadních vod Rataje - výběr zhotovitele

Objem prací 9 milionů Kč

Termín duben 2009 - červen 2009                                                                                     Investor: Obec Rataje

Kontaktní osoba: Jaroslav Vošický

telefon: 317 842 770

 

 

Stavební úpravy Střední průmyslová škola, Hradecká 647, Hradec Králové - výběr zhotovitele

Objem prací 18 milionů Kč

Termín duben 2009 - červen 2009                                                                   Investor: Střední průmyslová škola

Kontaktní osoba: Ing. Eva Stehlíková

telefon: 495 070 711

 

 

Rosice - protipovodňová opatření - výběr manažera projektu

Objem prací do 5 milionů Kč

Termín červen 2009 - srpen 2009                                                                                Investor: Obec Rosice

Kontaktní osoba: Luboš Netolický

telefon: 469 666 505

 

 

Infrastruktura rodinných domů „Nad Svahem" ve Velkém Poříčí - výběr zhotovitele

Objem prací cca 14 milionů Kč

Termín červen 2009 - srpen 2009                                                                      Investor: Městys Velké Poříčí

Kontaktní osoba: Josef Král

telefon: 491 483 739

 

 

Tepelné rozvody Broumov, zateplení objektů Broumov, zhotovitel atletického oválu v Broumově - výběr zhotovitele

Objem prací cca 8 milionů Kč

Termín květen 2009 - srpen 2009                                                                                 Investor: Město Broumov

Kontaktní osoba: JUDr. Libuše Růčková,

telefon: 491 504 111

 

 

Rekonstrukce objektu Karkulka II. etapa, Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou - výběr zhotovitele

Objem prací 7,5 milionů Kč

Termín červenec 2009 - srpen 2009                            Investor: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Kontaktní osoba: MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar

telefon: 602 610 303

 

 

Opravy místních komunikací v obci Uhelná - výběr zhotovitele

Objem prací cca 18 milionů Kč

Termín srpen 2009 - září 2009                                                                                    Investor: Obec Uhelná

Kontaktní osoba: Ludvík Juřík

telefon: 737 241 045

 

 

Vědecké centrum pro aplikovaný biomedicínský výzkum v Hradci Králové pro potřeby Lékařské fakulty v Hradci Králové - výběr zhotovitele projektové dokumentace

Objem prací cca 6 milionů Kč

Termín říjen 2009 - listopad 2009                                                            Investor: Univerzita Karlova v Praze

Kontaktní osoba: Ing. Věra Tlapáková

telefon: 495 513 551

 

 

Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové pro potřeby Lékařské fakulty v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové - výběr zhotovitele projektové dokumentace

Objem prací cca 4 miliony Kč

Termín říjen 2009 - listopad 2009                                                             Investor: Univerzita Karlova v Praze

Kontaktní osoba: Ing. Věra Tlapáková

telefon: 495 513 551

 

 

Revitalizace náměstí Míru ve Valdicích - výběr zhotovitele

Objem prací cca 8,5 milionů  Kč

Termín říjen 2009 - listopad 2009                                                                                Investor: Obec Valdice

Kontaktní osoba: Zdeněk Žurek

telefon: 493 533 325

 

 

Opravy místních komunikací v obci Vlčice - výběr zhotovitele

Objem prací cca 10,5 milionů Kč

Termín listopad 2009 - prosinec 2009                                                                            Investor: Obec Vlčice

Kontaktní osoba: Ing. Josef Fojtek

telefon: 584 434 022

 

 

Zateplení budovy DPS, J. Šímy č.p. 780, Jaroměř  - výběr zhotovitele

Objem prací cca 16 milionů Kč

Termín prosinec  2009 - únor 2010                                                                           Investor: Město Jaroměř

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Klepsa

telefon: 491 847 212

viz reference BOZP

 

 

SOŠ Veterinární, Hradec Králové, Pražská 68 - stavební úpravy střechy vč. zateplení  - výběr zhotovitele (probíhá)

Objem prací cca 9 milionů Kč

Termín prosinec 2010 - březen 2011                                                                       Investor: SOŠ Veterinární

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Hana Rubáčková

telefon: 495 535 400

 

 

Rekonstrukce kuchyně - provoz Opočno, SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, Nové Město nad metují  - výběr zhotovitele (probíhá)

Objem prací cca 16 milionů Kč

Termín prosinec 2010 - březen 2011                                                Investor: SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

Kontaktní osoba: PaedDr. Olga Talášková

telefon: 491 474 022

 

 

ZŠ a MŠ Libčany, energetické úpravy budov „A" a „B"  - výběr zhotovitele (probíhá)

Objem prací cca 11 milionů Kč

Termín prosinec 2010 - březen 2011                                                                  Investor: Obec Libčany

Kontaktní osoba: Jiří Polák

telefon: 495 585 127

 

 

Radčice - rybí přechod k MVE na řece Mži  - výběr zhotovitele (probíhá)

Objem prací cca 9 milionů Kč

Termín leden 2011 - březen 2011                                                       Investor: MVE Plzeň - Radčice s.r.o.

Kontaktní osoba: Jan Hanč, MBA

telefon: 775 597 760

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace