Otevřené řízení podlimitní

 

„Státní zámek Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce“

projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury České republiky

Předmětem této zakázky je obnova zámeckého kopce včetně zajištění komplexního záchranného archeologického výzkumu území, krajinářské úpravy zámeckého kopce, zejména úprava vegetace, obnova čestní sítě včetně obnovy historického schodiště a výstavby nového, obnova vyhlídek, návrh nového parkového nábytku, osvětlení, zajištění stability svahů, hospodaření s dešťovou vodou v rámci řešeného území.

Nabídková a smluvní cena nejvhodnějšího účastníka 139 598 940,14 Kč bez DPH.

Zadávací řízení bylo administrováno v lednu 2020 až červnu 2020.

NPÚ, Územní památková správa na Sychrově

 

 

 

„Dodávka IT infrastruktury pro Město Hlinsko"

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě serverů, datového úložiště, síťové sondy, rozšíření serverů a switchů a licencí software včetně příslušenství.

Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu. Jedná se zejména o montáž, oživení, dodávku dokumentace, dodávku licencí a zaškolení administrátorů.

Součástí předmětu plnění je dále i závazek prodávajícího zajistit a poskytovat k vybranému software technickou podporu ze strany výrobce software na 5 let. Předmětem plnění je i poskytování služeb technické podpory dodaných technologií ze strany jejich dodavatele po dobu 5 let.

Předpokládaná cena: do 4 696194,- Kč

Nabídková a smluvní cena nejvhodnějšího účastníka 4 425 000,- Kč

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle ust. § 52 zákona v podlimitním režimu a současně v souladu s pravidly IROP.

Dodávka, která je předmětem plnění této veřejné zakázky bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu z Výzvy číslo 28.

Název projektu: Modernizace a zvýšení dostupnosti IS pro výkon veřejné správy Města Hlinská Číslo projektu: CZ. 06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004404

Zakázka byla administrována v období březen 2018 - červenec 2018

Investor: Město Hlinsko

 

 

 

FC Nasavrky – rekonstrukce fotbalového hřiště

 projektu spolufinancovaného ze zdrojů MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu – program č. 133510

 Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy nevyhovujícího stávajícího objektu tribuny se zázemím, rekonstrukce fotbalového hřiště a rekonstrukce tréninkového hřiště. Realizací vznikne hygienické zázemí hráčů, návštěvníků a rozhodčích, nové prostory šaten, klubovna, technická místnost, sklad, kantýna a zastřešená tribuna. Bude zrekonstruováno fotbalové hřiště s travnatým povrchem a tréninkové hřiště v povrchové úpravě UTG III.

 

Předpokládané investiční náklady 15 700 000,- Kč bez DPH.

Nabídková a smluvní cena nejvhodnějšího uchazeče 15 534 537,- Kč bez DPH.               

 

Otevřené podlimitní řízení bylo administrováno v období duben – září 2016.

 Investor: FC Nasavrky, z.s.

 

 

 

 

„FC Olympia Hradec Králové, stavební úpravy šatnového objektu“

 

projektu financovaného ze zdrojů veřejných rozpočtů a státních fondů ČR.

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení dvou přístaveb a nástavby středové části objektu. Přístavby jsou řešeny jako jednopodlažní nepodsklepené, se zastřešením sedlovou střechou. Realizací dojde k rozšíření stávajících šaten pro hráče, výstavbě zázemí pro rozhodčí a delegáty, výstavbě nového sociálního zázemí pro návštěvníky, výstavbě nových areálových rozvodů vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně vsakovací galerie.

 

 

Předpokládané investiční náklady 18 000 000,- Kč bez DPH.

Nabídková a smluvní cena nejvhodnějšího uchazeče 17 779 104,65 Kč bez DPH.

Otevřené podlimitní řízení bylo administrováno v období prosinec 2015 – květen 2016.

Zadavatel: FC Olympia Hradec Králové z.s.

 

 

 

Výstavba parkoviště pro 210 aut výstavbu obslužného objektu parkoviště v Černém Dole - výběr zhotovitele

Objem prací 15 milionů Kč + 12 milionů Kč

Termín březen 2006 - květen 2007                                                                     Investor: Obec Černý Důl

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kraus

telefon: 499 435 164

 

 

Technické zasněžení sjezdovek Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou - výběr zhotovitele

Objem prací 75 milionů Kč                                                                                         

Termín květen 2007 - červenec 2007                                                                      Investor: Ski Pec, a.s.                       Kontaktní osoba: František Vambera

telefon: 602 212 515

 

 

Sobotka - Osek: Kanalizace a čistírna odpadních vod - 1.etapa - výběr zhotovitele

Objem prací 55 milionů Kč

Termín červenec 2007 - září 2007                                                                                                    Investor: VODA CZ

Kontaktní osoba: Ing. Jan Švorčík

telefon: 491 471 991

 

 

Sobotka - Osek: Kanalizace a čistírna odpadních vod - 2. etapa - výběr zhotovitele

Objem prací 36 milionů Kč

Termín listopad 2007 - prosinec 2007                                                                       Investor: VODA CZ

Kontaktní osoba: Ing. Jan Švorčík

telefon: 491 471 991

 

 

Oprava čerpací stanice - vodní zdroj Bukovka - výběr zhotovitele

Objem prací cca 25 milionů Kč

Termín leden 2008 - únor 2008                                                                                 Investor: Obec Bukovka

Kontaktní osoba: Martin Neuwirth

telefon: 466 942 382

 

 

Areál Technických služeb v Textilní ulici - Jičín - I. etapa - výběr zhotovitele

Objem prací 53 milionů Kč

Termín březen 2008 - červen 2008                                                                                Investor: Město Jičín

Kontaktní osoba: Ing. Jan Zachoval

telefon: 493 545 111

viz reference TDI

 

 

Kanalizace a ČOV obce Chvojenec - 2. stavba - výběr zhotovitele

Objem prací cca 30 milionů Kč

Termín březen 2008 - květen 2008                                                                         Investor: Obec Chvojenec

Kontaktní osoba: Jaroslava Píšová

telefon: 466 989 186

 

 

Obnova městské památkové rezervace - Jičín - výběr zhotovitele

Objem prací 61 milionů Kč

Termín červen 2008 - srpen 2008                                                                                   Investor: Město Jičín

Kontaktní osoba: Ing. Jan Zachoval

telefon: 493 545 111

 viz reference TDI

 

 

Centrum integrovaných služeb pro obec Stěžery - výběr zhotovitele

Objem prací cca 23 milionů Kč

Termín leden 2009 - květen 2009                                                                              Investor: Obec Stěžery

Kontaktní osoba: Svatopluk Kněžour

telefon: 495 453 221

 

 

Stavební úpravy obecního domu č.p. 102 ve Velkém Poříčí - výběr zhotovitele

Objem prací cca 53 milionů Kč

Termín únor 2009 - květen 2009                                                                        Investor: Městys Velké Poříčí

Kontaktní osoba: Josef Král

telefon: 491 483 739

 

 

 

Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb, Procházkova 818, Trutnov investor Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov - výběr zhotovitele

Objem prací cca 65 milionů Kč

Termín červen 2009 - srpen 2009                                                    Zadavatel: Regional Development Agency

Kontaktní osoba: Jaroslav Štefek

telefon: 494 531 054

viz reference BOZP

 

Stolany - splašková kanalizace - výběr zhotovitele

Objem prací cca 24 milionů Kč

Termín červen 2009 - srpen 2009                                                                               Investor: Obec Stolany

Kontaktní osoba: Petra Kořínková

 telefon: 469 638 362

 

 

Odkanalizování Bojiště - Trutnov - výběr zhotovitele

Objem prací cca 36 milionů Kč

Termín leden 2010 - květen 2010                                                                             Investor: Město Trutnov

Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Adamec

telefon: 499 803 371

 

 

Revitalizace objektu Benešova č.p. 1541 a 1542, Hradec Králové - výběr zhotovitele

Objem prací cca 11 milionů

Termín září 2010 - prosinec 2010                                                     Investor: SVJ BD D 1 vchod 1541 a 1542

Kontaktní osoba: Pavel Děkánek

telefon:  723 020 160

 

Revitalizace objektu Benešova č.p. 1543 a 1544, Hradec Králové - výběr zhotovitele

Objem prací cca 11 milionů

Termín září 2010 - prosinec 2010                                                     Investor: SVJ BD D 2 vchod 1543 a 1544

Kontaktní osoba: MUDr. Pavel Gebouský

telefon:  774 591 964

 

 

Revitalizace objektu Benešova č.p. 1545 a 1546, Hradec Králové - výběr zhotovitele

Objem prací cca 15 milionů

Termín září 2010 - prosinec 2010                                                     Investor: SVJ BD D 3 vchod 1545 a 1546

Kontaktní osoba: René Josef

telefon:  776 077 391

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace