Obnova památkových objektů úpravny uhlí, spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného dolu Jan

Výkon koordinátora BOZP na akci „Obnova památkových objektů úpravny uhlí, spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného dolu Jan“ v období od června 2017 do října 2018.

 Stavební náklady dosáhly výše 38 942 811,27  Kč bez DPH

Tento projekt byl financován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Integrovaným regionálním operačním programem. Jeho téma bylo zveřejněno ve 13. výzvě.

Projekt byl veden pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000305.

Předmětné objekty projektu byly dne 31. 12. 2011 prohlášeny Ministerstvem kultury ČR Nemovitou kulturní památkou uhelného  Dolu Jan, která je vedena v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu pod číslem ÚSKP  104588 a dále je vedena v Indikativním seznamu národních kulturních památek podporovatelných z IROP k 1. 1. 2014 pod IdReg. 38897239.

Stavba byla realizována na poddolovaném území s rizikem výstupu důlních plynů a dále pod dohledem pracovníků památkové péče a certifikovaných restaurátorů.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace