Činnost koordinátora bezpečnosti práce

Lávka pro pěší a cyklisty přes silnici I/35 Hořice

Herní krajina PecKa

Výstavba chodníků Opatovice nad Labem

Cyklostezky v příhraniční oblasti Meziměstska a Mieroszowska

Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci

Zateplení MŠ Meziměstí

Adršpach, hotel Skalní Mlýn

Kanalizace a ČOV Býšť

Apartmány Jestřáb

Oprava fasády v ul. Sokolská č.p. 29, Červený Kostelec

Obnova památkových objektů úpravny uhlí, spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného dolu Jan

Kanalizace pro obce Brada-Rybníček a Kbelnice a Kanalizační přípojky v obci Brada-Rybníček

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba dílen a odborných učeben a Realizace úspor energie – Průmyslová střední škola Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen

Přístavba ZŠ - polytechnické centrum, Lánov

Trutnov- oprava VDJ Park

Broumov - oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště

Červený Kostelec- prodloužení chodníku Brodský

Přístavba víceúčelové haly pro EMUGE, s.r.o., Lomnice nad Popelkou


V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zajišťujeme pro investory dle Zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů činnost koordinátora bezpečnosti práce. Připravujeme podklady pro nahlášení staveb na Inspektorát práce  před zahájením vlastních stavebních prací, v průběhu výstavby provádíme kontroly včetně zápisů, spolupracujeme s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů. 

Kontakt:
Helga Poláková
Email: polakova@ingeniring.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace