Činnost koordinátora bezpečnosti práce

Lávka pro pěší a cyklisty přes silnici I/35 Hořice

Herní krajina PecKa

Výstavba chodníků Opatovice nad Labem

Cyklostezky v příhraniční oblasti Meziměstska a Mieroszowska

Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci

Zateplení MŠ Meziměstí


V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zajišťujeme pro investory dle Zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů činnost koordinátora bezpečnosti práce. Připravujeme podklady pro nahlášení staveb na Inspektorát práce  před zahájením vlastních stavebních prací, v průběhu výstavby provádíme kontroly včetně zápisů, spolupracujeme s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů. 

Kontakt:
Helga Poláková
Email: polakova@ingeniring.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace