Služby a reference

TECHNICKÁ POMOC V OBLASTI LEGISLATIVY
Naše společnost pomáhá investorům v zajišťování jejich záměrů z hlediska legislativy vyplývající ze stavebního zákona a souvisejících právních norem.  Využíváme místních znalostí a častých kontaktů s úředníky orgánů státní správy k bezproblémovému, někdy nestandardnímu, průběhu řízení. Realizaci investorských záměrů jsme schopni napomáhat i zajištěním projektové dokumentace v jednotlivých stupních včetně potřebných podkladů a koordinací jednotlivých účastníků procesu.

 

ORGANIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Tato oblast naší činnosti spočívá v pomoci investorům při výběru manažerů projektů, zpracovatelů projektové dokumentace, zhotovitelů staveb či technického dozoru investora různými stupni zadávacích řízení, vždy v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a metodických předpisů nositelů finančních prostředků.

 

ČINNOST KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zajišťujeme pro investory dle Zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů činnost koordinátora bezpečnosti práce. Připravujeme podklady pro nahlášení staveb na Inspektorát práce  před zahájením vlastních stavebních prací, v průběhu výstavby provádíme kontroly včetně zápisů, spolupracujeme s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů. 

 

TECHNICKÉ DOZORY INVESTORA
V průběhu realizace stavby, ale i před vlastním zahájením a po dokončení stavby provádíme pro investory dohled nad dodržováním technických, kvalitativních a ekonomických parametrů dohodnutých investory s dodavateli stavby. Kontrolujeme projektové dokumentace, smlouvy o dílo, průběh stavebních prací, dodávaný materiál a podklady pro fakturaci. Po dokončení spolupracujeme s investory při vyřizování reklamací. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace