Valná hromada 2020

3. 4. 2020

Představenstvo akciové společnosti INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov, IČO: 274 72 493,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2427 svolává


ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se bude konat 22. 05. 2020 v I5:00 hodin v zasedací místnosti
v sídle akciové společnosti INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
Horská 634, 541 01 Trutnov.

Program:
1. zahájení, volba orgánů valné hromady, usnášeníschopnost
2. výroční zpráva představenstva o hospodaření za rok 2019
3. rozhodnutí o rozdělení zisku
4. projednání zprávy dozorčí rady
5. schválení řádné roční uzávěrky za rok 2019
6. schválení výše odměn za výkon funkcí
7. usnesení z řádné valné hromady
8. závěr


Akcionáři se mohou s materiály souvisejícími sjednáním valné hromady seznámit
od 22. 05. 2020 v místě konání valné hromady od 8:30 hod.
Prezentace akcionářů bude probíhat 22. 05. 2020 od 14:10 do 14:55 hodin.
Vše v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti.
představenstvo společnosti INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace