POLITIKA SYSTÉMU INTEGROVNÉHO MANAGEMENTU

14. 8. 2019

POLITIKA SYSTÉMU INTEGROVNÉHO MANAGEMENTU


Společnost INGENIRING KRKONOŠE a.s. zavedla manažerský systém v následujících oblastech: inženýrská činnost ve stavebnictví v oblastech výkonu technického dozorování, koordinace bezpečnosti práce, zabezpečování projektové činnosti staveb, zadávacích a správních řízení.

Vedení společnosti se zavazuje:

  1. Prvořadým cílem je péče o zákazníka a poskytování bezchybné služby. Tomu podřizuje společnost veškerou činnost: nezávislost v rozhodování, péče o klienty z objektivní pozice, koordinace a efektivní výběr vysoce kvalitních dodavatelů produktů a služeb, vysoká odbornost našich pracovníků, flexibilita, plánovaná úspěšnost, plnění příslušné legislativy (ve vztahu k poskytované službě, životnímu prostředí a bezpečnosti při práci), ale i závazků přijatých mimo tohoto rámce.

  2. Zákazník a jeho nároky i požadavky, kvalita produktu a jednotlivých procesů není pro společnost INGENIRING KRKONOŠE a.s. stav, ale proces trvalého zlepšování nejen v oblasti managementu kvality, ale i v environmentu a BOZP.

  3. Společnost INGENIRING KRKONOŠE a.s. se zavázala poskytovat klientům požadovanou službu. Pro to je potřeba velké množství důvěry zákazníků. Tato důvěra může existovat a prohlubovat se pouze pokud poskytované služby společnosti INGENIRING KRKONOŠE a.s. projevují nejvyšším stupněm serióznosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti, důvěry a profesionálních schopností se zohledněním a plněním potřeb v oblasti životního prostředí a BOZP ve společnosti i u zákazníka.

  4. Všechny mechanizmy ve společnosti INGENIRING KRKONOŠE a.s. jsou orientovány tak, aby byla zajištěna maximální možná diskrétnost, ochrana obchodního tajemství a veškerých dat.

  5. INGENIRING KRKONOŠE a.s. zaměstnává vysoce kvalifikované, zkušené odborníky, specialisty, kteří jsou si vědomi svých povinností ve vztahu k systémům managementu kvality, environmentu i BOZP a zákazníkovi. Pro řešení standardních, ale i specifických problémů má potřebné know-how, poskytuje příslušné zdroje na realizaci, udržování a zlepšování systémů managementu kvality, environmentu a BOZP.

  6. Společnost pravidelným obeznámením, informováním, proškolováním pracovníků s právními a jinými předpisy (ve vztahu k vykonávaným činnostem, environmentu a BOZP), konsultacemi a spoluúčasti pracovníků při BOZP, přijímáním opatření ve všech oblastech, zlepšováním bezpečných a zdravých pracovních podmínek na prevenci pracovních úrazů, zajištěním nových a ekonomicky dostupných technických a organizačních opatření (zaváděním nových postupů při inženýrských činnostech) v kvalitě, na ochranu životního prostředí a snižování znečišťování, eliminaci nebezpečenství a snižování rizik BOZP a snaží se omezovat ohrožení identifikované při práci.

Trutnov dne 01. 06. 2019


Ing. Václav Jiránek
Předseda představenstva

Dokument ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace