čestný certifikát

Konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

udělilo naší společnosti čestný certifikát NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V PRAXI.

Naše společnost jako jedna z prvních v České republice zavedla principy NSK do své firemní personální praxe a tím významně přispívá ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávání.